81 751 59 25 +48 791 791 141 +48 607 565 409

OFERTA

kurki odchowane Klientom indywidualnym oferujemy kurki odchowane, kogutki, pisklęta jedodniowe brojlery oraz inny drób w terminach od stycznia do lipca. Zakupu można dokonać bezpośrednio w siedzibie Wylęgarni mapka dojazdu. Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 81 751 59 25

Zamówienie piskleta jednodniowe

Klientom hurtowym, punktom dystrybucji piskląt, lekarzom weterynarii oraz fermom i odchowalniom drobiu oferujemy pisklęta jednodniowe ogólnoużytkowe różnokolorowe, brojlery kurze oraz inny drób. Istnieje możliwość zamówienia różnych ras piskląt, a także określenia udziału w zamówieniu piskląt o żądanym upierzeniu. Pisklęta szczepione są standardowo bezpośrednio po wylęgu przeciwko chorobie Mareka. Dodatkowe szczepienia wykonywane są po indywidualnym uzgodnieniu. Wszelkie informacje i zamówienia pod nr +48 791 791 141

pisklęta jednodniowe

Oferujemy do sprzedaży pisklęta odchowane w wieku od 6 do 16 tygodni. Wszystkie pisklęta pochodzą z własnego wylęgu i są kurki odchowywane wyłącznie w chowie ściółkowym.

Wszystkie pisklęta szczepione są przeciwko:

  • Chorobie Mareka
  • Zakaźnemu zapaleniu oskrzeli
  • Chorobie Newcastle – rzekomy Pomór Drobiu
  • Gumboro
  • Kokcydiozie

Informacje i zapisy 81 751 59 25 – zamówienia detaliczne poniżej 500 szt
+48 791 791 141, +48 607 565 409 zamówienia hurtowe

Jaja ekologiczne

wylęgarnia drobiu lubelskie Oferujemy usługowy wyląg oraz odchów piskląt.

Kontakt i informacje pod nr +48 791 791 141